Jméno a Logo

IdentityOnline:

Aplikace pro správu a řízení vizuální identity

Logo má v drtivé většině případů nezastupitelnou roli v identifikaci značky (společnosti, produktu). Mělo by být používáno s vědomím, že i jeho "dobře míněné úpravy nebo použití" mohou zhoršit jeho rozpoznatelnost. Část manuálu věnující se logu je nejvíce striktní. Jejím cílem je stanovit pravidla pro bezpečné použití loga ve všech předpokládaných situacích tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho identifikace a čitelnosti. Jiná než uvedená použití jsou zakázána.

Zápis jména

Základní pravidla a doporučení pro zápis jména v textu

Oficiální jméno společnosti:
PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.

Vždy pokud se píše jméno společnosti, pište slova PRVNÍ a KLUBOVÁ velkými písmeny (verzálkami) a slovo "pojišťovna" malými (mínuskami).
Toto pravidlo prosím dodržujte i při skloňování. V PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovně. S PRVNÍ KLUBOVOU pojišťovnou atd.

Zkrácené  jméno společnosti
PRVNÍ KLUBOVÁ

Při komunikaci a tam, kde za jménem následuje další text (např. tagline "Pojišťovna pro přátele a jejich přátele") je vhodné používat zkrácený název.

I zkrácený název se píše velkými písmeny (verzálkami) ve všech pádech.

Barvy

Color definitions

 • Hnědá

  CMYK 59, 62, 60, 75
  RGB 54, 46, 41
  PANTONE 440

 • Zlatá

  CMYK 23, 25, 62, 6
  RGB 199, 176, 112
  PANTONE 466

Ochranná zóna

Ochranná zóna loga je prostor, do kterého by neměla zasahovat žádná jiná okolní grafika ani text. Je definována proto, aby logo nebylo vizuálně rušeno jinými prvky dokumentu nebo nedošlo k jeho poškození při polygrafickém zpracování. Minimální ochranná zóna by měla být dodržena u všech variant loga při jakémkoli polygrafickém zpracování.

Zakázaná použití

Je zákázáno měnit proporce loga.
Je zakázáno logo deformovat nebo používat v jiné než základní poloze.
Je zakázáno graficky „vylepšovat“ logotyp nebo symbol (plastické písmo, stíny,…).
Je zakázáno používat logo na pozadí, na kterém je nečitelné.
Je zakázáno tvořit barevné odvozeniny.